Agenda

ASSEMBLEA

D’acord amb allò establert a l’article 16 dels Estatuts de la Germandat, la Junta
Directiva ha acordat la celebració de l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc
el proper dia 19 de juny de 2022, diumenge, a les 10:00 h. en primera convocatòria i
a les 10:30 h. en segona convocatòria, a l’església de Sant Miquel del Pla.

Tots els actes són susceptibles de modificacions per raons sanitàries.